Phòng Học Ngoại Ngữ HPEC H868

(Click vào đây để tải catalogue: download tài liệu)

Đặc Điểm nổi bật của Phòng học ngoại ngữ HPEC H868

Phòng học ngoại ngữ HPEC H868, có độ ổn định cao, giao diện tiếng việt dễ sử dụng. Hệ thống vận hành đơn giản, chất lượng đường truyền ổn định. Hệ thống phòng học ngoại ngữ HPEC H868 có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi như máy chiếu, camera vật thể, đầu DVD…….và có thể kết hợp nhiều thiết bị khác nhau trong giảng dạy như CD, VCD,DVD, MP3, đĩa cứng . Các tính năng của H868 là để rèn kỹ năng nghe –nói.

Các nhóm tính năng chính của Phòng học ngoại ngữ HPEC H868.

+ Hệ thống chia thành hai chế độ giảng dạy và chế độ tự học.

+ Giáo viên có thể chia học sinh thành các nhóm, hoặc theo cặp để hội thảo.

+ Giáo viên tạo ra sự liên lạc nội bộ giữa các thành viên trong lớp, có thể theo dõi và tham gia cùng với học sinh.

+ Giáo viên có thể truyền âm thanh tới cả lớp.

+ Giáo viên có thể chọn học sinh – hay nhóm mẫu để cho cả lớp nghe.

+ Giáo viên có thể điểm danh học sinh qua nút bấm trên máy hcoj sình. Màn hình giáo viên hiển thị trạng thái có mặt- hay vắng mặt của học sinh.

+Giáo viên có thể thiết lập hồ sơ học sinh với đầy đủ các thông tin cần thiết và quản lý mỗi lớp học bằng pass.

+ Giáo viên có thể gửi tín hiệu chú ý đến học sinh.

+ Học sinh có thể gọi giáo viên khi có câu hỏi qua nút bấm trên máy – giáo viên có thể nhận hay xóa cuộc gọi.

+ Giáo viên có thể tổ chức các bài kiểm tra nghe nói, trắc nghiệm. Hệ thống đánh giá phân tích, và có thể lưu thành file exel.

+Giáo viên có thể ghi âm cuộc hội thoại giữa giáo viên và học sinh.


Các Thiết bị của HPEC LAB H868

1. Máy chủ

2. Máy vi tính giáo viên

3. Hộp tín hiệu học viên

4. Tai nghe học viên và giáo viên

5. Cáp kết nối

JoomShaper