Máy hủy tài liệu HPEC C1808

Model: HPEC C1808

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành:

Bảo hành (máy): 1 năm

Bảo hành (động cơ và dao cắt): 3 năm

Giá: 3.200.000 VNĐ

 

 

 

Máy hủy tài liệu HPEC C8032

 

Model: C8032

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành:

Bảo hành (máy): 1 năm

Bảo hành (động cơ và dao cắt): 3 năm

Giá: 19.880.000 VNĐ

 

 

Máy hủy tài liệu HPEC C2108

Model: C2108

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành:

Bảo hành (máy): 1 năm

Bảo hành (động cơ và dao cắt): 2 năm

Giá: 1.968.000 VNĐ

 

 

Máy hủy tài liệu HPEC C2112

Model: C2112

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành:

Bảo hành (máy): 1 năm

Bảo hành (động cơ và dao cắt): 2 năm

Giá: 3.300.000 VNĐ

 

 

Máy hủy tài liệu HPEC C2106

Model: C2106

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành:

Bảo hành (máy): 1 năm

Bảo hành (động cơ và dao cắt): 2 năm

Giá: 3.269.000 VNĐ

 

 

JoomShaper