Phần mềm soạn bài giảng LectureMAKER

Là một bộ phần mềm của Hàn Quốc. Sử dụng trực quan, thư viện hình đa dạng, giúp giáo viên có thể soạn giáo án một cách dễ dàng và nhanh chóng, có thể trích xuất ra được nhiều định dạng file, cũng là một trong những phần mềm được Bộ Giáo Dục khuyến khích sử dụng.

Download tại đây

JoomShaper