Kính hiển vi TOPEX TBL-1500S

Thông số kỹ thuật: 

Tổng độ phóng đại: 40X-1500X.
­Vật kính: Achromatic lens (4X, 10X, S40X, OIL100X).
­Thị kính: WF10X, WF15X,
­Đầu quan sát: 02 thị kính, 04 vật kính.
­Bàn đặt mẫu: 110 x 125 mm/Mechanical stage.
­Điều chỉnh tiêu cự: Đồng trục, cho hình thô/đã chỉnh.
­Nguồn cung điện: Nguồn sạc DC5V (220V/60Hz).
Nguồn sáng: Đèn LED với độ sáng cao (1W).

JoomShaper