Để lựa chọn được một máy chiếu vừa ý phù hợp với công việc cần thông qua một số tiêu chí sau: - Kích thước và hình dạng của phòng chiếu - Số lượng khán giả - Ánh sáng tác động bên ngoài - ....

- Kích thước màn chiếu

- Hệ số co và độ phân giải của nguồn tín hiệu

- Tính chất cơ động của công việc (lựa chọn máy nhỏ gọn hay máy lớn)

- Cường độ sáng

Cường độ sáng (Lumen)

Không gian và số lượng khán giả thích hợp (thực tế)

Không gian và số lượng khán giả thích hợp (hãng khuyến cáo)

1600 - 2000

Thích hợp cho phòng họp nhỏ

Ánh sáng ngoài tác động thấp

Màn chiếu từ 80” – 100”

Độ phân giải 800x600

Khán giả 4 -25

Thích hợp cho phòng họp nhỏ

Ánh sáng ngoài tác động thấp

Màn chiếu từ 80” – 100”

Độ phân giải 800x600

Khán giả 4 -15

2000 - 3200

Thích hợp cho phòng hợp vừa

Ánh sáng ngoài tác động vừa

Màn chiếu từ 100” – 120”

Độ phân giải 800x600 - 1024x 768

Khán giả 4 - 50

Thích hợp cho phòng hợp vừa

Ánh sáng ngoài tác động vừa

Màn chiếu từ 100” – 120”

Độ phân giải 800x600 - 1024x 768

Khán giả 4 - 30

3200 - 5000

Màn chiếu từ 120” – 210”

Độ phân giải 800x600 - 1024x 768

Khán giả 4 - 100

Màn chiếu từ 120” – 210”

Độ phân giải 800x600 - 1024x 768

Khán giả 4 - 80

Công ty H-PEC Việt Nam đáp ứng mọi nhu cầu kích thước màn chiếu của quý khách. Kể cả kích thước màn chiếu siêu lớn.

Phòng kỹ thuật - H-pec Việt Nam

JoomShaper