Thư gửi Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang

(ĐCSVN) - Sau khi bài viết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với nhan đề: “Tương lai đang thúc giục chúng ta viết nên những trang sử mới” đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều bạn đọc đã gửi thư về Toà soạn, bày tỏ những suy nghĩ của mình về bài viết sâu sắc và ý nghĩa này. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trích đăng một trong số những bức thư tâm huyết đó. Đây là bức thư của Anh Nguyễn Khắc Trường( Giám đốc công ty HPEC Việt Nam) được chọn đăng trên tạp chí cộng sản ngày 24/8/2012.

Các bài khác...

Trang 6 / 18

JoomShaper