Đất nước màu hoa đỏ

Có người lính

Mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo
Có người lính
Mùa xuân ấy ra đi từ đó không về

“Hội thảo tư vấn mua sắm và tập huấn sử dụng thiết bị dạy, học ngoại ngữ”.

Ngày 19-20/7/2012, Ban đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020-Bộ giáo dục đào tạo và Trường Đại học Vinh phối hợp tổ chức hội thảo“ Tư vấn mua sắm thiết bị và tập huấn sử dụng thiết bị dạy, học ngoại ngữ” tại Thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh. Tham dự có đại diện của 29 Sở giáo dục và 22 trường Đại học, cao đẳng phía Bắc. HPEC Việt nam tham gia tư vấn các giải pháp thiết bị ngoại ngữ.

Các bài khác...

Trang 7 / 18

JoomShaper