Ngày của Cha

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nước trong nguồn cháy ra

Nếu hình ảnh người mẹ hiện lên với sự dịu dàng, mềm mại thì tình yêu thương của người cha thật vững vàng. Bằng sự hiểu biết sâu sắc, người cha luôn là chỗ dựa tinh thần cho con cái, giúp các con theo đuổi những ước mơ vào đời.....

Tin hoạt động HPEC

Chào tháng là một trong những hoạt động văn hóa ở HPEC Việt Nam. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo những giá trị mà HPEC theo đuồi là mục tiêu của chương trình!.

Các bài khác...

Trang 8 / 18

JoomShaper