Cơ Hội

Vừa tốt nghiệp trường Đại học nổi tiếng ở Anh Quốc, một sinh viên lập tức được gọi đi nghĩa vụ quân sự. Anh gia nhập binh chủng gian khổ nhất, nguy hiểm nhất: Hải Quân.

Người thanh niên trẻ từ lúc nhận được tin đã vô cũng lo lắng và bất an vì tương lai không thể biết trước của mình. Cha anh, một giáo sư đại học nói “ Chẳng có gì phải lo lắng cả, khi gia nhập hải quân con sẽ có hai cơ hội: Một là con sẽ được giữ lại làm việc ở tuyến nội, hai là con sẽ được phân công làm việc ở tuyến ngoại. Nếu con được giữ lại ở tuyến nội, thì con chẳng cần lo lắng sợ hãi nữa”.

Người thanh niên hỏi cha: “ Nếu con được phân công ra ngoại tuyến thì sao?”.

Người cha cười: “Như thế con cũng sẽ có hai cơ hội: một là được giữ lại làm việc ở tổ quốc, hai là được cử ra nước ngoài. Nếu con được giữ lại thì con còn lo lắng điều gì?”.

Người thanh niên vẫn hỏi: “ Như thế nếu con không may bị phân công ra nước ngoài thì làm như thế nào?”.

Cha anh vẫn ôn hòa: “Cũng sẽ có hai cơ hội: Một là được phân công ở nước bạn, hai là phân công ở nước địch. Nếu được phân công ở nước bạn, con còn lo lắng điều gì?:”

Người con lại hỏi tiếp: “ Nếu con được phân công ở nước địch thì sao?”.

Cha anh nói: “ Cũng sẽ có hai cơ hội: Một là an toàn trở về, hai là không may bị thương. Nếu con an toàn trở về thì đâu còn gì phải lo nghĩ”.

Người thanh niên vặn hỏi: “ Nếu con không may bị thương thì sao?”.

Người cha vẫn giữ nguyên nụ cười: “ Con cũng vẫn có hai cơ hội: Một là có thể bảo toàn tính mệnh, hai là không có phương cứu chữa. Nếu con bảo toàn được tính mệnh, con còn lo lắng điều gì?”.

Thế nếu không phương cứu chữa thì sao?”.

Người cha cười: “ Con vẫn còn hai cơ hội: Một là con dũng cảm hy sinh vì Tổ Quốc, hai là con chết vì tai nạn đào ngũ. Con đương nhiên sẽ lựa chọn cách thứ nhất. Vậy còn điều gì lo lắng”.

Như thế, bất luận chúng ta gặp chuyện gì, chúng ta cũng sẽ có hai cơ hội: Một tốt và một xấu. Trong tốt có xấu và trong xấu cũng có tốt. Vấn đề then chốt là ở cách nhìn, thái độ của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn sự việc bằng thái độ lạc quan, tích cực, thì cơ hội xấu sẽ biến thành cơ hội tốt. Còn nếu chúng ta nhìn sự việc bằng thái độ bi quan, tiêu cực, chán chường thì cơ hội tốt cũng sẽ trở thành cơ hội xấu.

JoomShaper