Chi nhánh HCM tuyển dụng nhiều vị trí T6-07/2016

Công ty Cổ phần HPEC Việt Nam chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu tuyển các vị trí sau:

  1. Nhân viên Kế toán tổng hợp: 01 người
  2. Nhân viên Kinh doanh: 02 người
  3. Nhân viên Xuất nhập khẩu: 01 người
  4. Nhân viên Kỹ thuật: 01 người (Nam)

 

Công ty HPEC Việt Nam tuyển gấp nhiều vị trí hấp dẫn 2016

Công ty Cổ phần HPEC Việt Nam hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

  1. Nhân viên Kinh doanh dự án:

     - Trụ sở HN: 02 người (Nữ)

  1. Nhân viên Kinh doanh phân phối:

     - Trụ sở HN: 02 người

     - VPĐD Đà Nẵng: 02 người

     - Chi nhánh HCM: 02 người

  1. Nhân viên HCNS:

     - Chi nhánh HCM: 01 người (Nữ) 

    4. Nhân viên Kỹ thuật: 

     - Trụ sở Hà Nội: 02 người (Nam)

 

JoomShaper