Kính hiển vi TOPEX TBL-1000S

Thông số kỹ thuật: 

Tổng độ phóng đại: 40X-1000X.
­ Vật kính: Achromatic lens (4X, 10X, S40X, OIL100X).
­ Thị kính: WF10X.
­ Đầu quan sát: 02 thị kính, 04 vật kính.
­ Bàn đặt mẫu: 110 x 125 mm/Mechanical stage.
­ Điều chỉnh tiêu cự: Đồng trục, cho hình thô/đã chỉnh.
­ Nguồn cung điện: Nguồn sạc DC5V (220V/60Hz).
­ Nguồn sáng: Đèn LED với độ sáng cao (1W).

 

JoomShaper