7 Nguyên tắc làm việc hiệu quả

Bạn luôn cảm thấy thiếu thời gian, công việc luôn ùn tắc mặc dù bạn đã rất chăm chỉ và nỗ lực. Song, hiệu quả công việc luôn làm cho bạn thất vọng, chán nản. Để giúp bạn vượt

qua được "lực cản vô hình" đó, bạn hãy tuân thủ những nguyên tắc sau:

Cơ hội có 86400 đô la...

Hãy tưởng tượng có một ngân hàng ghi vào tài khoản của bạn 86400 đô la mỗi sáng. Tuy nhiên, phần số dư của ngày này không được chuyển sang ngày khác. Mỗi đêm ngân hàng sẽ xóa phần bạn chưa dùng hết trong ngày.

5 bài học từ văn hóa công sở của người Nhật

Bạn cảm thấy mông lung, khó định hướng khi phải hài hòa rất nhiều mối quan hệ và vô số các nghi lễ khác nhau nơi công sở? Hãy chịu khó nhìn sang xứ sở hoa anh đào một chút. Họ có những bài học rất bổ ích cho bạn đấy.


Trang 5 / 5

JoomShaper