làm việc nhóm: Cách truyền thông của người Việt


Thông tin cần thiết để xử lý công việc, nhưng đôi khi cùng trong một công ty, một phòng mà thông tin chưa chắc đã đến được với mọi người. Tại sao lại vây? Câu trả lời đó là cách truyền thông đặc biệt của người Việt nam. Có thể là do thói quen, cách sống………

Khám phá giá trị công việc bạn đang làm

Công việc hiện tại có thể là bước tiếp theo trong cuộc hành trình sự nghiệp lâu dài nhưng kỹ năng ngày nay sẽ trở thành cơ sở cho ngày mai.

Trang 2 / 5

JoomShaper