TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ DỰ ÁN

 

 

            

             Loại công việc: 

             Toàn thời gian cố định

             Số lượng: 02

             Nơi làm việc: 

             Trụ sở Hà Nội

             Hạn nộp hồ sơ: 

             31/06/2018

 

 

 

 

 

Chi nhánh HCM tuyển dụng nhiều vị trí T6-07/2016

Công ty Cổ phần HPEC Việt Nam chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu tuyển các vị trí sau:

  1. Nhân viên Kế toán tổng hợp: 01 người
  2. Nhân viên Kinh doanh: 02 người
  3. Nhân viên Xuất nhập khẩu: 01 người
  4. Nhân viên Kỹ thuật: 01 người (Nam)

 

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KINH DOANH

 

           

 

         

             Loại công việc: 

             Toàn thời gian cố định

             Số lượng: 02

             Nơi làm việc: 

             Trụ sở Hà Nội

             Hạn nộp hồ sơ: 

             31/06/2018

 

 

 

 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÂN PHỐI

           

             Loại công việc:

             Toàn thời gian cố định

             Số lượng: 02

             Nơi làm việc:

             Trụ sở Hà Nội

             Hạn nộp hồ sơ:

             31/06/2018

 

 

  

JoomShaper